Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

(BRA) An Bord Réitigh Aonair

Bunaíodh BRA le freastal ar an ngéarchéim sa limistéar euro agus bunaíodh leis ceann de cholúin an aontais baincéireachta. Tá BRA ag cur bonn fónta faoi earnáil na baincéireachta trí tharrthálacha airgeadais agus ná cásanna is measa a sheachaint.

Location
An Bhruiséil (an Bheilg)