Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Saineolaí um Réiteach Banc

Domain(s)
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
An Riarachán Poiblí Eorpach
Uimhir
SRB/AD/2022/007
Deadline
09/01/2023 - 12:00 (am na Bruiséile)
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)

Grád: 
AD 5

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha