Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí i réimse na hiniúchóireachta

Uimhir
EPSO/AD/322/16 - AD7
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
12/05/2016
An spriocdháta d'iarratais
14/06/2016 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg)