Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Imscrúdaitheoirí: Custam agus trádáil, tobac agus earraí góchumtha

Uimhir
EPSO/AD/323/16
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
26/05/2016
An spriocdháta d'iarratais
28/06/2016 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)