Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cúntóirí in earnáil na bhfoirgneamh - Cúntóirí sábháilteachta ceirde/sábháilteachta foirgneamh

Uimhir
EPSO/AST/141/17 - 3
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
27/07/2017
An spriocdháta d'iarratais
26/09/2017 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AST 3

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg), Strasbourg (an Fhrainc)