Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí ag a bhfuil céim

Uimhir
EPSO/AD/356/18
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
08/03/2018
An spriocdháta d'iarratais
10/04/2018 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 5

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg)