Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí i réimse an Dlí Eorpaigh

Uimhir
EPSO/AD/381/20
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
30/07/2020
An spriocdháta d'iarratais
15/09/2020 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 5

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg)