Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Saineolaithe – Imscrúduithe agus oibríochtaí frith-chalaoise sna réimsí seo: caiteachas an Aontais agus an frith-éilliú

Uimhir
EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
07/10/2021
An spriocdháta d'iarratais
09/11/2021 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 9

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)