Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Riarthóirí – Rialachas TF agus sonraí, bainistiú clár/punann agus tionscadal, an Oifig um Bainistiú Tionscadal (PMO), ailtireacht ghnó agus fiontair

Uimhir: 
EPSO/AD/398/22 - 3

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
17/02/2002
An spriocdháta d'iarratais
22/03/2022 - 12:00 (am na Bruiséile)
Grád: 
AD 7

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg), Strasbourg (an Fhrainc)