Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

An tArd-Stiúrthóir

Domain(s)
An Riarachán Poiblí Eorpach
Uimhir
CONS/AD/183/22
Deadline
02/12/2022 - 12:00 (am na Bruiséile)
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)

Grád: 
AD 15

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha