Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Director

Domain(s)
An Riarachán Poiblí Eorpach
Uimhir
COM/2023/10424 - Chief Technology Officer
Deadline
08/03/2023 - 12:00 (am na Bruiséile)
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)

Grád: 
AD 14

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha