Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Próisis roghnúcháin atá ar siúl faoi láthair

Is féidir teacht ar eolas nuashonraithe (tráthchláir, doiciméid ghaolmhara, etc.) anseo faoi na nósanna imeachta roghnúcháin atá á mbainistiú ag EPSO agus atá ar siúl faoi láthair. 

Teideal an phoist Uimhir
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Profléitheoirí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Aistritheoirí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Airgeadas (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Cumarsáid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Cumarsáid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Dlí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Dlí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Airgeadas (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Airgeadas (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Riarthóirí i réimse an fhuinnimh EPSO/AD/401/22 - 1
Riarthóirí i réimse na haeráide EPSO/AD/401/22 - 2
Riarthóirí i réimse an chomhshaoil EPSO/AD/401/22 - 3
Cúntóirí – Bainistíocht airgeadais EPSO/AST/154/22 - 1
Cúntóirí – Cuntasaíocht agus cistíocht EPSO/AST/154/22 - 2
Cúntóirí – Soláthar poiblí EPSO/AST/154/22 - 3
Cúntóirí – Dearadh grafach agus táirgeadh ábhair amhairc EPSO/AST/154/22 - 4
Cúntóirí – Na meáin shóisialta agus dhigiteacha EPSO/AST/154/22 - 5
Cúntóirí – Stiúrthóir gréasáin EPSO/AST/154/22 - 6
Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE EPSO/AST/153/22
Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Riarthóirí i réimse an spáis EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Saineolaithe i réimse an spáis EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Cúntóirí Teanga - Eastóinis (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Cúntóirí Teanga - Cróitis (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Cúntóirí Teanga - Iodáilis (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Cúntóirí Teanga - Ollainnis (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Cúntóirí Teanga - Polainnis (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Cúntóirí Teanga - Portaingéilis (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Riarthóirí i réimse na hiniúchóireachta EPSO/AD/399/22
Administrators - ICT infrastructures, cloud, networks and middleware EPSO/AD/398/22 - 1
Riarthóirí - An t-ionad oibre digiteach, uathoibriú oifige agus ríomhaireacht mhóibíleach EPSO/AD/398/22 - 2
Riarthóirí – Rialachas TF agus sonraí, bainistiú clár/punann agus tionscadal, an Oifig um Bainistiú Tionscadal (PMO), ailtireacht ghnó agus fiontair EPSO/AD/398/22 - 3
Riarthóirí – Feidhmchláir TF agus réitigh réamhdhéanta a dhearadh, a fhorbairt, a chumrú, a thástáil, a oibriú agus a chothabháil; Bainistiú sonraí, anailísíocht sonraí agus an intleacht shaorga EPSO/AD/398/22 - 4