Skip to main content

Ar siúl

Is féidir teacht ar eolas nuashonraithe (tráthchláir, doiciméid ghaolmhara, etc.) anseo faoi na nósanna imeachta roghnúcháin atá á mbainistiú ag EPSO agus atá ar siúl faoi láthair. 

Teideal an phoist Uimhir
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Profléitheoirí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Aistritheoirí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Airgeadas (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Cumarsáid (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Dlí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Riarthóirí i réimse an spáis EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Saineolaithe i réimse an spáis EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Cúntóirí Teanga - Eastóinis (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Cúntóirí Teanga - Cróitis (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Cúntóirí Teanga - Iodáilis (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Cúntóirí Teanga - Ollainnis (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Cúntóirí Teanga - Polainnis (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Cúntóirí Teanga - Portaingéilis (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Riarthóirí i réimse na hiniúchóireachta EPSO/AD/399/22
Riarthóirí – Bonneagair TFC, an néal, gréasáin agus meánearraí EPSO/AD/398/22 - 1
Riarthóirí - An t-ionad oibre digiteach, uathoibriú oifige agus ríomhaireacht mhóibíleach EPSO/AD/398/22 - 2
Riarthóirí – Rialachas TF agus sonraí, bainistiú clár/punann agus tionscadal, an Oifig um Bainistiú Tionscadal (PMO), ailtireacht ghnó agus fiontair EPSO/AD/398/22 - 3
Riarthóirí – Feidhmchláir TF agus réitigh réamhdhéanta a dhearadh, a fhorbairt, a chumrú, a thástáil, a oibriú agus a chothabháil; Bainistiú sonraí, anailísíocht sonraí agus an intleacht shaorga EPSO/AD/398/22 - 4
Riarthóirí - Slándáil TFC EPSO/AD/398/22 - 5
Cúntóirí – Bonneagair TFC, an néal, gréasáin agus meánearraí EPSO/AST/151/22 - 1
Cúntóirí - An t-ionad oibre digiteach, uathoibriú oifige agus ríomhaireacht mhóibíleach EPSO/AST/151/22 - 2
Cúntóirí - Feidhmchláir TF agus réitigh réamhdhéanta a dhearadh, a fhorbairt/a chumrú, a thástáil, a oibriú agus a chothabháil; Bainistiú sonraí, anailísíocht sonraí agus an intleacht shaorga EPSO/AST/151/22 - 3
Cúntóirí - Slándáil TFC EPSO/AST/151/22 - 4
Dlítheangeolaithe Gaeilge (GA) EPSO/AD/396/21
Riarthóirí i réimse na ngnóthaí muirí agus an iascaigh EPSO/AD/397/21
Imscrúdaitheoirí – Imscrúduithe agus oibríochtaí frith-chalaoise sna réimsí seo: caiteachas an Aontais agus an frith-éilliú EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Saineolaithe – Imscrúduithe agus oibríochtaí frith-chalaoise sna réimsí seo: caiteachas an Aontais agus an frith-éilliú EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Imscrúdaitheoirí – Imscrúduithe agus oibríochtaí frith-chalaoise sna réimsí seo: custam agus trádáil, tobac nó earraí góchumtha EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)