Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir sinsearach – Oifigeach Idirchaidrimh Interpol Lyon AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Saineolas agus bainistíocht geallsealbhóirí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Riarthóir Teanga AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Anailíseoir Cásanna AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Sonraí AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Comhordaitheoir um Fhorbairt TF AD 7 Páras (an Fhrainc)
Bainisteoir Sonraí/Anailísí AD 5 Páras (an Fhrainc)
Eacnamaí AD 5, AD 6, AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Anailísí Straitéiseach AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Forbairt Anailíse Sonraí agus Eolaíocht Sonraí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ailtire Réitigh Sláinte Poiblí AD 5 Stócólm na Sualainne
Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil AD 5 Stócólm na Sualainne
Legal Officer AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Cumarsáide AD 6 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Cláir TF/Comhordaitheoir Glao éigeandála AD 5 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Sinsearach Eolaíochta AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Slándála TFC AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Slándála TFC AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na hEarnála Acmhainní AD 9 an Aithin (an Ghréig)
Ceann na hEarnála Slándáil agus Bonneagar AD 7 an Aithin (an Ghréig)
Speisialtóir Soláthair AST 4 Baile Átha Cliath (Éire)
Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Oibriúcháin Sinsearach AD 7 An Háig (an Ísiltír)
An Ceann Earnála AD 10 Vársá (an Pholainn)
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Cumarsáide FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Ailtire um Réitigh Theicniúla FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach um Bainistiú Clár FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí FG IV Stócólm na Sualainne
Cúntóir Oifige FG II Stócólm na Sualainne
saineolaí cibearshlándála FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
innealtóir córais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach TFC FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Airgeadais FG III An Bhruiséil (an Bheilg)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE
Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach um Bainistiú Clár
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Dlí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Oifige
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha)
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach TFC
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): Amstardam (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Ailtire um Réitigh Theicniúla
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: innealtóir córais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Anailísí Gnó
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Cumarsáide
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Tearmainn
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application