Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Cúntóir Airgeadais FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Cúntóir Airgeadais FG III an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Saineolaí Dlí FG IV Frankfurt (an Ghearmáin)
Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Anailísí Gnó N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Comhairleoir buiséid agus airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Riaracháin
FG II Páras (an Fhrainc)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Oifigeach Tionscadail - Cláir Talún N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - CBRN agus Fachtóirí Daonna N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - Leighis N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Bank Sector Analyst N/A Páras (an Fhrainc)
saineolaí cibearshlándála N/A Páras (an Fhrainc)
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Acmhainní Daonna AD 6 an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Oifigeach TFC AD 7 an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An Ceann Earnála AD 6 Búdaipeist (an Ungáir)
Speisialtóir - Teicneolaíocht agus Réitigh Nuálaíocha AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Executive Director AD 14 Búcairist
Executive Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann na Rannóige um Imeachtaí agus Prótacal AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Ceann an Aonaid Airgeadais agus Buiséid AD 9 An Háig (an Ísiltír)
Cúntóir Pearsanta AST 3 Frankfurt (an Ghearmáin)
Oifigeach AD - Comhlíonadh AD & Bainistíocht Riosca AD 5 Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Acmhainní Daonna
AD 7 Vársá (an Pholainn)
Speisialtóir - Bainistíocht agus Tacaíocht Imlonnaithe AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Comhordaitheoir Acmhainní Daonna (Cúnta) AST 3 An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann Acmhainní Daonna AD 8 Liospóin (an Phortaingéil)
Oifigeach Tionscadail - Plean Forbartha Cumais (CDP) AD 10 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht AD 10 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Seirbhísí TF AD 7 Lucsamburg (Lucsamburg)
Dochtúir AD 5, AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach um Chearta Bunúsacha AD 10 Vailete Mhálta
Oifigeach cosanta sonraí AD 5 Strasbourg (an Fhrainc)
Riarthóir Slándála Bonneagair AST 4 Vigo na Spáinne
Riarthóir TF AD 6 Vigo na Spáinne
Oifigeach Cláir – Bonneagar AD 7 Lucsamburg (Lucsamburg)
Saineolaí Beartais AD 6 Páras (an Fhrainc)
Bainisteoir Soláthair Seirbhíse Cumarsáide Slán AD 8 Prág (Poblacht na Seice)
Oifigeach buan
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oiliúnaí
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Tréimhsí oiliúna (próifílí éagsúla) N/A an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Conarthaí de chineálacha eile
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Sinsearach N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Airgeadais N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Sinsearach N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Sonraí N/A Lucsamburg (Lucsamburg)

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: saineolaí cibearshlándála
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóirí/Rúnaithe
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir buiséid agus airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir um Fhorbairt TF
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Oifigeach um Chearta Bunúsacha
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Teicneolaíocht agus Réitigh Nuálaíocha
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: GSMC Anailísí Oibríochtaí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála TFC
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): Bilbao (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Innealtóir soláthair seirbhíse Galileo
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Teanga
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir TF
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Sinsearach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceannaire Foirne na hOifige Slándála Áitiúla
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Pearsanta
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Cláir – Bonneagar
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – Oifigeach Idirchaidrimh Interpol Lyon
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Innealtóir um Chaighdeánú
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Airgeadais agus Buiséid
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Soláthair
Áit(eanna): Baile Átha Cliath (Éire)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir seirbhíse Galileo
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailíseoir Cásanna
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Slándála Bonneagair
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir Acmhainní Daonna (Cúnta)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Oibríochtaí EC3 – Anailís Malware
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Sonraí/Anailísí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Bainistíocht agus Tacaíocht Imlonnaithe
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Saineolas agus bainistíocht geallsealbhóirí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Riosca agus Rialachas Slándála TFC
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Beartais Sinsearach
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Oibriúcháin Sinsearach
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Plean Forbartha Cumais (CDP)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais: