Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Oifigeach buan
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE AST 4 Cathracha lasmuigh den AE
Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí FG IV Stócólm na Sualainne
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Oifigeach Oibríochtaí — ComharIdirnáisiúnta FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Eolaíochta FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cúntóir Airgeadais FG III an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Oifigeach um Bainistiú Clár FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Eolaíochta FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Airgeadais FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach TFC FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Acmhainní Daonna
N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Cúntóir Oifige FG II Stócólm na Sualainne
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Riaracháin
FG II Páras (an Fhrainc)
Oifigeach tionscadal FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Oifigeach Cumarsáide FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Scéim FG IV Búcairist
Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto FG IV Madrid (Spain)
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhairleoir Tionscadail FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
innealtóir córais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhairleoir buiséid agus airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil FG IV Páras (an Fhrainc)
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Ailtire um Réitigh Theicniúla FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Anailísí N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
saineolaí cibearshlándála FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Oibríochtaí FG IV Vailete Mhálta
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Anailísí Gnó N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Legal Officer FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE
Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Profléitheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: innealtóir córais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Dlí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Gnó
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Tearmainn
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha)
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach TFC
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — ComharIdirnáisiúnta
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Ailtire um Réitigh Theicniúla
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Cumarsáide
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach um Bainistiú Clár
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais: