Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Speisialtóir - Oibríochtaí EC3 – Anailís Malware AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Comhordaitheoir um Fhorbairt TF AD 7 Páras (an Fhrainc)
Oifigeach um Chearta Bunúsacha AD 10 Vailete Mhálta
Cúntóir Airgeadais AST 1, AST 3 An Bhruiséil (an Bheilg)
Aistritheoir gaeilge AD 5 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - Plean Forbartha Cumais (CDP) AD 10 An Bhruiséil (an Bheilg)
Anailísí Straitéiseach AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Director AD 14 Barcelona (an Spáinn)
Oifigeach TFC AD 7 an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Oifigeach Cláir – Bonneagar AD 7 Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Seirbhísí TF AD 7 Lucsamburg (Lucsamburg)
An Ceann Earnála AD 6 Búdaipeist (an Ungáir)
Oifigeach Airgeadais, Buiséid agus Rialaithe AD 6 Búdaipeist (an Ungáir)
Speisialtóir - Forbairt Anailíse Sonraí agus Eolaíocht Sonraí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na hEarnála Acmhainní AD 9 an Aithin (an Ghréig)
Bainisteoir Sonraí/Anailísí AD 5 Páras (an Fhrainc)
Speisialtóir - Bainistíocht agus Tacaíocht Imlonnaithe AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Teicneolaíocht agus Réitigh Nuálaíocha AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Slándála TFC AD 5 Prág (Poblacht na Seice)
Eacnamaí AD 5, AD 6, AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Riarthóir Teanga AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Ailtire Réitigh Sláinte Poiblí AD 5 Stócólm na Sualainne
Ceann an Aonaid Airgeadais agus Buiséid AD 9 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach cosanta sonraí AD 5 Strasbourg (an Fhrainc)
Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir sinsearach – Oifigeach Idirchaidrimh Interpol Lyon AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Slándála TFC AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na hEarnála Slándáil agus Bonneagar AD 7 an Aithin (an Ghréig)
Leas-cheannaire na Roinne Oibríochtaí agus Monatóireachta Slándála AD 8 Páras (an Fhrainc)
Ceann na Rannóige um Imeachtaí agus Prótacal AD 7 An Háig (an Ísiltír)
An Ceann Earnála AD 10 Vársá (an Pholainn)
Executive Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil AD 5 Stócólm na Sualainne
Speisialtóir - Saineolas agus bainistíocht geallsealbhóirí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
GSMC Anailísí Oibríochtaí AD 7 Páras (an Fhrainc)
Oifigeach Slándála TFC AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Executive Director AD 14 Bilbao (an Spáinn)
Innealtóir soláthair seirbhíse Galileo AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Oifigeach Slándála Faisnéise AD 6 Heilsincí na Fionlainne
Saineolaí Beartais AD 6 Páras (an Fhrainc)
Oifigeach Acmhainní Daonna
AD 7 Vársá (an Pholainn)
Executive Director AD 14 Búcairist
Anailísí Oibriúcháin - Stiúrthóireacht Oibriúcháin AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Innealtóir um Chaighdeánú AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Oifigeach Airgeadais agus Buiséid AD 8 Búcairist
Speisialtóir Soláthair AST 4 Baile Átha Cliath (Éire)

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach um Bainistiú Clár
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Dlí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Oifige
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Slándála Bonneagair
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir Acmhainní Daonna (Cúnta)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Oibríochtaí EC3 – Anailís Malware
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Sonraí/Anailísí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Bainistíocht agus Tacaíocht Imlonnaithe
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Saineolas agus bainistíocht geallsealbhóirí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Riosca agus Rialachas Slándála TFC
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Beartais Sinsearach
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Oibriúcháin Sinsearach
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailíseoir Cásanna
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Plean Forbartha Cumais (CDP)
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Straitéiseach
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Barcelona (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach TFC
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann an Aonaid Airgeadais agus Buiséid
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach cosanta sonraí
Áit(eanna): Strasbourg (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Oibriúcháin - Stiúrthóireacht Oibriúcháin
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Soláthair Seirbhíse Cumarsáide Slán
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Scéim
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Sonraí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Forbairt Anailíse Sonraí agus Eolaíocht Sonraí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na hEarnála Acmhainní
Áit(eanna): an Aithin (an Ghréig)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Rannóige um Imeachtaí agus Prótacal
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: An Ceann Earnála
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Rúnaíochta
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoir gaeilge
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Eacnamaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Teanga
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais: