Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Oifigeach buan
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE AST 4 Cathracha lasmuigh den AE
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Anailísí Gnó N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe FG IV Vailete Mhálta
Cúntóir Airgeadais FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh FG IV Vailete Mhálta
Saineolaí Dlí FG IV Frankfurt (an Ghearmáin)
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Cúntóirí/Rúnaithe FG IV Vársá (an Pholainn)
Oifigeach Acmhainní Daonna
N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Cúntóir Cumarsáide FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach Tionscadal IT FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Tearmainn FG IV Vailete Mhálta
Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha) FG III Frankfurt (an Ghearmáin)
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Oifigeach Cumarsáide FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Ailtire um Réitigh Theicniúla FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Oibríochtaí — ComharIdirnáisiúnta FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Eolaíochta FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí FG IV Stócólm na Sualainne
Cúntóir Airgeadais FG III an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach um Bainistiú Clár FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Eolaíochta FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Airgeadais FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach TFC FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
saineolaí cibearshlándála FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Oifige FG II Stócólm na Sualainne
Cúntóir Riaracháin
FG II Páras (an Fhrainc)
Oifigeach tionscadal FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Legal Officer FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto FG IV Madrid (Spain)
Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhairleoir Tionscadail FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE
Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Cumarsáide
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach um Bainistiú Clár
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: saineolaí cibearshlándála
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Oifige
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóirí/Rúnaithe
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Scéim
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Profléitheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: innealtóir córais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir buiséid agus airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Dlí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach tionscadal
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Anailísí Gnó
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Tearmainn
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha)
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais: