Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh FG IV Vailete Mhálta
Saineolaí Dlí FG IV Frankfurt (an Ghearmáin)
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir Cumarsáide FG III Lucsamburg (Lucsamburg)
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Tearmainn FG IV Vailete Mhálta
Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha) FG III Frankfurt (an Ghearmáin)
Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí FG IV Stócólm na Sualainne
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach Oibríochtaí — ComharIdirnáisiúnta FG IV Vailete Mhálta
Comhairleoir Tionscadail FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Ailtire Réitigh Sláinte Poiblí AD 5 Stócólm na Sualainne
Oifigeach Seirbhísí TF AD 7 Lucsamburg (Lucsamburg)
Speisialtóir - SIRIUS EU-IRU AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Executive Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Seirbhísí TF AD 7 Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Beartais Sinsearach AD 8 Búcairist
GSMC Anailísí Oibríochtaí AD 7 Páras (an Fhrainc)
Speisialtóir - Bainistíocht agus Tacaíocht Imlonnaithe AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Riarthóir Teanga AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Tacaíocht theicniúil EU-IRU AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Executive Director AD 14 Búcairist
Oifigeach Slándála Faisnéise AD 6 Heilsincí na Fionlainne
Oifigeach Scéim AD 7 Búcairist
Ceann na hEarnála Slándáil agus Bonneagar AD 7 an Aithin (an Ghréig)
Oifigeach TFC AD 7 an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Innealtóir um Chaighdeánú AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Ceann an Aonaid Airgeadais agus Buiséid AD 9 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Straitéiseach AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil AD 5 Stócólm na Sualainne
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach AD - Comhlíonadh AD & Bainistíocht Riosca AD 5 Lucsamburg (Lucsamburg)
Executive Director AD 14 Bilbao (an Spáinn)
Bainisteoir Riosca agus Rialachas Slándála TFC AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Ceann na Rannóige um Imeachtaí agus Prótacal AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Forbairt Anailíse Sonraí agus Eolaíocht Sonraí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála AD 11 Prág (Poblacht na Seice)
Speisialtóir Soláthair AST 4 Baile Átha Cliath (Éire)
Bainisteoir Soláthair Seirbhíse Cumarsáide Slán AD 8 Prág (Poblacht na Seice)
Saineolaí Beartais AD 6 Páras (an Fhrainc)
Oifigeach cosanta sonraí AD 5 Strasbourg (an Fhrainc)
Anailíseoir Cásanna AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Legal Officer AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann na Roinne Bainistíocht Clár Cumarsáide Daingnithe AD 10 Prág (Poblacht na Seice)
Cúntóir Riaracháin
AST-SC 1 Stócólm na Sualainne
Leas-cheannaire na Roinne Oibríochtaí agus Monatóireachta Slándála AD 8 Páras (an Fhrainc)

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: saineolaí cibearshlándála
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Oifige
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir AD – Ceannaire Próisis & Córais AD
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir buiséid agus airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Ailtire Réitigh Sláinte Poiblí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Seirbhísí TF
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Teanga
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Straitéiseach
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Roinne Bainistíocht Clár Cumarsáide Daingnithe
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Leas-cheannaire na Roinne Oibríochtaí agus Monatóireachta Slándála
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir um Fhorbairt TF
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir TF
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Sonraí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála TFC
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Barcelona (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Caomhnóir
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: GSMC Anailísí Oibríochtaí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Bainistíocht agus Tacaíocht Imlonnaithe
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Seirbhíse TF
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach um Chearta Bunúsacha
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Oibriúcháin Sinsearach
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Innealtóir soláthair seirbhíse Galileo
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Slándála Bonneagair
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Airgeadais agus Buiséid
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na hEarnála Acmhainní
Áit(eanna): an Aithin (an Ghréig)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceannaire Foirne na hOifige Slándála Áitiúla
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Innealtóir um Chaighdeánú
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann an Aonaid Airgeadais agus Buiséid
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailíseoir Cásanna
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir seirbhíse Galileo
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Sonraí/Anailísí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais: