Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Conarthaí de chineálacha eile
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Airgeadais N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Sinsearach N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Sonraí N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Sinsearach N/A Lucsamburg (Lucsamburg)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
saineolaí cibearshlándála N/A Páras (an Fhrainc)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A Liúibleána (An tSlóivéin) no deadline for application
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A An Bhruiséil (an Bheilg) no deadline for application
Bank Sector Analyst N/A Páras (an Fhrainc)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Oifigeach Tionscadail - Cláir Talún N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - CBRN agus Fachtóirí Daonna N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A Amstardam (an Ísiltír)
Saineolaí Beartais N/A Páras (an Fhrainc)
Oifigeach Tionscadail - Leighis N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Oiliúnaí
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Tréimhsí oiliúna (próifílí éagsúla) N/A an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Tréimhsí oiliúna N/A Liúibleána (An tSlóivéin) no deadline for application
Tréimhsí oiliúna (próifílí éagsúla) N/A Páras (an Fhrainc)
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach AD - Comhlíonadh AD & Bainistíocht Riosca AD 5 Lucsamburg (Lucsamburg)
Saineolaí Beartais AD 6 Páras (an Fhrainc)
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Legal Officer AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Bainisteoir Riosca agus Rialachas Slándála TFC AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Oifigeach Beartais Sinsearach AD 8 Búcairist
Anailísí Oibriúcháin Sinsearach AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Anailíseoir Cásanna AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála AD 11 Prág (Poblacht na Seice)
Oifigeach Cumarsáide AD 6 An Bhruiséil (an Bheilg)
Bainisteoir Soláthair Seirbhíse Cumarsáide Slán AD 8 Prág (Poblacht na Seice)
Oifigeach Scéim AD 7 Búcairist
Anailísí Sonraí AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na Roinne Bainistíocht Clár Cumarsáide Daingnithe AD 10 Prág (Poblacht na Seice)
Oifigeach Cláir TF/Comhordaitheoir Glao éigeandála AD 5 An Bhruiséil (an Bheilg)
Caomhnóir FG IV Páras (an Fhrainc)
Cúntóir Acmhainní Daonna
AST 3 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Acmhainní Daonna AD 6 an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Riarthóir TF AD 6 Vigo na Spáinne
Oifigeach Sinsearach Eolaíochta AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceannaire Foirne na hOifige Slándála Áitiúla AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Cúntóir Pearsanta AST 3 Frankfurt (an Ghearmáin)
Ceann Acmhainní Daonna AD 8 Liospóin (an Phortaingéil)
Dochtúir AD 5, AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Cinn Riaracháin i dToscaireachtaí AE
Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Oifige
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Fáiltithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir Dlí (Cúrsaí institiúideacha)
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach TFC
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): Amstardam (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Ailtire um Réitigh Theicniúla
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: innealtóir córais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Anailísí Gnó
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Cumarsáide
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Rialaithe Clárlainne - Caomhnóir Crypto
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Riaracháin

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Rioscaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Scéim
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — ComharIdirnáisiúnta
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála Faisnéise Áitiúil
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Profléitheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: saineolaí cibearshlándála
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóirí/Rúnaithe
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir buiséid agus airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Imlonnaithe
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application