Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Speisialtóir sinsearach – Oifigeach Idirchaidrimh Interpol Lyon AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Saineolas agus bainistíocht geallsealbhóirí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Riarthóir Teanga AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Anailíseoir Cásanna AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Sonraí AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Comhordaitheoir um Fhorbairt TF AD 7 Páras (an Fhrainc)
Bainisteoir Sonraí/Anailísí AD 5 Páras (an Fhrainc)
Eacnamaí AD 5, AD 6, AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Anailísí Straitéiseach AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Speisialtóir - Forbairt Anailíse Sonraí agus Eolaíocht Sonraí AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Ailtire Réitigh Sláinte Poiblí AD 5 Stócólm na Sualainne
Saineolaí ar Shamhaltú Matamaiticiúil AD 5 Stócólm na Sualainne
Legal Officer AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Cumarsáide AD 6 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Cláir TF/Comhordaitheoir Glao éigeandála AD 5 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Sinsearach Eolaíochta AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Slándála TFC AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Slándála TFC AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na hEarnála Acmhainní AD 9 an Aithin (an Ghréig)
Ceann na hEarnála Slándáil agus Bonneagar AD 7 an Aithin (an Ghréig)
Speisialtóir Soláthair AST 4 Baile Átha Cliath (Éire)
Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Oibriúcháin Sinsearach AD 7 An Háig (an Ísiltír)
An Ceann Earnála AD 10 Vársá (an Pholainn)
Anailísí Oibriúcháin - Stiúrthóireacht Oibriúcháin AD 6 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Slándála Faisnéise AD 6 Heilsincí na Fionlainne
Oifigeach Slándála TFC AD 5 Prág (Poblacht na Seice)
Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála AD 11 Prág (Poblacht na Seice)
Ceann na Roinne Bainistíocht Clár Cumarsáide Daingnithe AD 10 Prág (Poblacht na Seice)
GSMC Anailísí Oibríochtaí AD 7 Páras (an Fhrainc)

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíoch Faisnéise Eipidéime agus Measúnaithe Bagairtí
Áit(eanna): Stócólm na Sualainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadal IT
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhfhreagraí Cuntasaíochta agus Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí — Tacaíocht Allamuigh
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): Amstardam (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Ailtire um Réitigh Theicniúla
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: innealtóir córais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Bainisteoir Soláthair Seirbhíse Cumarsáide Slán
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Scéim
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Sonraí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir - Forbairt Anailíse Sonraí agus Eolaíocht Sonraí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na hEarnála Acmhainní
Áit(eanna): an Aithin (an Ghréig)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Rannóige um Imeachtaí agus Prótacal
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: An Ceann Earnála
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Rúnaíochta
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Legal Officer
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna
Áit(eanna): an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála TFC
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Eacnamaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Teanga
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála Faisnéise
Áit(eanna): Heilsincí na Fionlainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Beartais
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna

Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann Acmhainní Daonna
Áit(eanna): Liospóin (an Phortaingéil)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dochtúir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: An Ceann Earnála
Áit(eanna): Búdaipeist (an Ungáir)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Slándála TFC
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na hEarnála Slándáil agus Bonneagar
Áit(eanna): an Aithin (an Ghréig)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Leas-cheannaire na Roinne Oibríochtaí agus Monatóireachta Slándála
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach AD - Comhlíonadh AD & Bainistíocht Riosca
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Roinne Bainistíocht Clár Cumarsáide Daingnithe
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Caomhnóir
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir um Fhorbairt TF
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach um Chearta Bunúsacha
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais: