Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Oiliúnaí
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Tréimhsí oiliúna N/A Liúibleána (An tSlóivéin) no deadline for application
Tréimhsí oiliúna (próifílí éagsúla) N/A Páras (an Fhrainc)
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Airgeadas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Oifigeach Cumarsáide FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A An Bhruiséil (an Bheilg) no deadline for application
Saineolaí náisiúnta ar iasacht N/A Liúibleána (An tSlóivéin) no deadline for application
Oifigeach Tionscadail - CBRN agus Fachtóirí Daonna N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - Leighis N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - Cláir Talún N/A An Bhruiséil (an Bheilg)
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Executive Director AD 14 Búcairist
Executive Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann Acmhainní Daonna AD 8 Liospóin (an Phortaingéil)
Oifigeach Tionscadail - Plean Forbartha Cumais (CDP) AD 10 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht AD 10 An Bhruiséil (an Bheilg)
Bainisteoir Soláthair Seirbhíse Cumarsáide Slán AD 8 Prág (Poblacht na Seice)
Bainisteoir Riosca agus Rialachas Slándála TFC AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Innealtóir um Chaighdeánú AD 7 Prág (Poblacht na Seice)
Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Bainisteoir Sonraí/Anailísí AD 5 Páras (an Fhrainc)
Comhordaitheoir um Fhorbairt TF AD 7 Páras (an Fhrainc)
Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Anailísí Sonraí AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Anailíseoir Cásanna AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Riarthóir Teanga AD 5 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Seirbhísí TF AD 7 Lucsamburg (Lucsamburg)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Lucsamburg
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gairmí Teanga agus Idirchultúrtha (roghnú arna eagrú ag Parlaimint na hEorpa)
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóirí i réimse an spáis
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaithe i réimse an spáis
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhaire tacaíochta oifige
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Pearsanta
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Feidhmiúcháin
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhaire sinsearach - Dlíodóir AD
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach TFC — Bainisteoir Tionscadail
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Saoráidí
Áit(eanna): Ríge (an Laitvia)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna
Áit(eanna): Thessaloniki (an Ghréig)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Profléitheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Imeachtaí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais agus Conarthaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Oiliúna
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Cumarsáide
Áit(eanna): Liúibleána (An tSlóivéin)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Ceann Foirne um Chumarsáid
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóir Teanga
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): Búcairist
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Comhordaitheoir um Fhorbairt TF
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann Aonaid
Áit(eanna): an Vín (an Ostair)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Bainistíochta Tionscadal um Fhaireachas & Rianú Spáis (SST)
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Anailísí Sonraí
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann Foirne - Speisialtóir Sinsearach - Lárionad Cibearchoireachta na hEorpa
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Eolaíochta - Measúnú Riosca Comhshaoil
Áit(eanna): Heilsincí na Fionlainne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oifigeach Oibríochtaí Faireachas & Rianaithe Spáis (SST)
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais: