Skip to main content

Iarratais atá ar oscailt

Cuardaigh ár mbunachar sonraí de dheiseanna fostaíochta atá cothrom le dáta chun teacht ar phoist bhuana agus shealadacha atá ar oscailt , lena n-áirítear poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht. Féach ar leathanach na gcatagóirí foirne chun tuilleadh eolais a fháil ar na cineálacha conarthaí atá á dtairiscint.

Tabhair faoi deara nach bhfoilsítear ar an suíomh seo gach folúntas de chuid an Aontais atá ar fáil. 

Is féidir leat cuairt a thabhairt freisin ar leathanaigh na ngairmeacha atá ag institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh chun teacht ar níos mó eolais agus deiseanna fostaíochta. 

D’fhéadfadh na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais roinnt nósanna imeachta roghnúcháin a eagrú iad féin do bhaill foirne shealadacha agus do bhaill foirne ar conradh. Níl EPSO freagrach as folúntais ar shuíomhanna gréasáin na n-institiúidí, na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí.

Oifigeach buan
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Gairmí Teanga agus Idirchultúrtha (roghnú arna eagrú ag Parlaimint na hEorpa) AD 5 Lucsamburg (Lucsamburg)
Saineolaithe i réimse an spáis AD 9 An Bhruiséil (an Bheilg)
Director AD 14, AD 15 Lucsamburg (Lucsamburg)
Riarthóirí i réimse an spáis AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta AD 9 An Bhruiséil (an Bheilg)
Director AD 14 Lucsamburg
Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta AD 7 An Bhruiséil (an Bheilg)
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Acmhainní Daonna FG IV Thessaloniki (an Ghréig)
Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent) FG I N/A no deadline for application
Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Cúntóir Feidhmiúcháin FG III Vigo na Spáinne
Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Gníomhaire tacaíochta oifige FG II An Háig (an Ísiltír)
Profléitheoirí (CAST Permanent) FG III N/A no deadline for application
Cúntóir Saoráidí FG III Ríge (an Laitvia)
Dlí (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Gníomhaire sinsearach - Dlíodóir AD FG IV An Háig (an Ísiltír)
Aistritheoirí (CAST Permanent) FG IV N/A no deadline for application
Comhairleoir Tionscadail FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach TFC — Bainisteoir Tionscadail FG IV Vailete Mhálta
Oifigeach Imeachtaí FG III Frankfurt (an Ghearmáin)
Cúntóir Airgeadais agus Conarthaí FG III An Bhruiséil (an Bheilg)
Cumarsáid (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cúntóir Cumarsáide FG III Liúibleána (An tSlóivéin)
Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Oifigeach Cumarsáide FG IV An Bhruiséil (an Bheilg)
Taighdeoir FG IV An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn) no deadline for application
Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent) FG II N/A no deadline for application
Comhairleoir Tionscadail FG IV Frankfurt (an Ghearmáin)
Saineolaí Oiliúna FG IV Páras (an Fhrainc)
Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent) FG III, FG IV N/A no deadline for application
Airgeadas (CAST Permanent) FG II, FG III, FG IV N/A no deadline for application
Cúntóir Pearsanta FG IV Páras (an Fhrainc)
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Grád Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Ceann na Rannóige Glactha agus Leochaileachta AD 8 Vailete Mhálta
Bainisteoir Soláthair Seirbhíse Cumarsáide Slán AD 8 Prág (Poblacht na Seice)
Executive Director AD 14 Cóbanhávan (an Danmhairg)
Ceann na Rúnaíochta AD 8 An Háig (an Ísiltír)
Comhordaitheoir Forbartha Bogearraí um Fhaireachas & Rianú Spáis (SST) AD 7 Madrid (Spain)
Oifigeach Tionscadail - Aeracmhainneacht AD 10 An Bhruiséil (an Bheilg)
Executive Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach um Rialú Inmheánach AST 3 An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála AD 11 Prág (Poblacht na Seice)
Forbróirí Sinsearacha Bogearraí Faireachas & Rianaithe Spáis (SST) AD 8 Madrid (Spain)
Speisialtóir sinsearach – DevSecOps & Cloud Native innealtóir slándála AD 7 An Háig (an Ísiltír)
Oifigeach Tionscadail - Plean Forbartha Cumais (CDP) AD 10 An Bhruiséil (an Bheilg)
Executive Director AD 14 An Bhruiséil (an Bheilg)

Oifigeach buan

Teideal an phoist: Riarthóirí i réimse an tionscail cosanta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaithe i réimse an spáis
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Director
Áit(eanna): Lucsamburg
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Gairmí Teanga agus Idirchultúrtha (roghnú arna eagrú ag Parlaimint na hEorpa)
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarthóirí i réimse an spáis
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaithe i réimse an tionscail cosanta
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:

Baill foirne ar conradh

Teideal an phoist: Gnóthaí polaitíochta / Beartais an Aontais Eorpaigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach TFC — Bainisteoir Tionscadail
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Taighdeoir
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Geel (an Bheilg), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (an Ísiltír), Seville (an Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oibrithe cúraim do leanaí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Saoráidí
Áit(eanna): Ríge (an Laitvia)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cumarsáid (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Acmhainní Daonna
Áit(eanna): Thessaloniki (an Ghréig)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Síceolaithe Oideachais (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Riarachán / Acmhainní daonna (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Cumarsáide
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Profléitheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Oifigeach Imeachtaí
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Airgeadais agus Conarthaí
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Rúnaithe/Cléirigh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Comhairleoir Tionscadail
Áit(eanna): Frankfurt (an Ghearmáin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Saineolaí Oiliúna
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Aistritheoirí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Cumarsáide
Áit(eanna): Liúibleána (An tSlóivéin)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainistiú clár agus tionscadal (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Bainistiú Foirgneamh (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhaire tacaíochta oifige
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Airgeadas (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Cúntóir Pearsanta
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Cúntóir Feidhmiúcháin
Áit(eanna): Vigo na Spáinne
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Dlí (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application
Teideal an phoist: Gníomhaire sinsearach - Dlíodóir AD
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Oibrithe tacaíochta láimhe agus riaracháin (CAST Permanent)
An spriocdháta d'iarratais: no deadline for application

Baill foirne shealadacha

Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): Vársá (an Pholainn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Sonraí/Anailísí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir sinsearach – Comhtháthú Ailtire, Comhordú Ailtireachta & Innealtóireachta
Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: GSMC Anailísí Oibríochtaí
Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Vice-Chair and Director
Áit(eanna): Angers (Fraince)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Seirbhíse um Ghnó a Chur Chun Cinn (F/B)
Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann na Roinne Seirbhíse, Bonneagar Córais agus Innealtóireacht Slándála
Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Forbróirí Sinsearacha Bogearraí Faireachas & Rianaithe Spáis (SST)
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Executive Director
Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Bainisteoir Rannpháirtíochta um Fhaireachas & Rianú Spáis (SST)
Áit(eanna): Madrid (Spain)
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Ceann an Lárionaid Oiliúna agus Forbartha Gairmiúla
Áit(eanna): Vailete Mhálta
An spriocdháta d'iarratais:
Teideal an phoist: Speisialtóir TF (F/B)
Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
An spriocdháta d'iarratais: