Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairmréim san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos is féidir leat roinnt deiseanna gairme a bhrabhsáil le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO ina measc: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus Nósanna Imeachta ‘Cast buan’.

Féadfaidh tú deiseanna gairme éagsúla a chuardach trí úsáid a bhaint as an ‘inneall cuardaigh’ ar thaobh na láimhe deise den leathanach gréasáin seo chun teacht ar ghairm bheatha duit féin san Aontas Eorpach!

Féach go bhfaighidh tú rogha de dheiseanna fostaíochta reatha faoi ‘fholúntais phoist’ thíos. Chun liosta iomlán d’fholúntais shonracha a fháil, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar leathanaigh post institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais.

Job vacancies
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Bainistíochta Rioscaí Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG IV An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir tionscadail Caidreamh seachtrach FG III An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir tionscadail Caidreamh seachtrach FG III An Coimisiún Eorpach an Aithin (an Ghréig)
Gníomhaire - airgeadas Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh FG III (Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um fhorghníomhú an dlí An Háig (an Ísiltír)
Rúnaí An Riarachán Poiblí Eorpach FG II An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí An Bhruiséil (an Bheilg)
Speisialtóir Cumarsáide Cumarsáid FG III (ECDC) an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú Stócólm na Sualainne
IT Security Auditor and Data Breach Handler Teicneolaíocht Faisnéise FG IV An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí An Bhruiséil (an Bheilg)
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Riarthóir Teanga Dlí AD 7 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Bainisteoir Cláir agus Tionscadail TFC Teicneolaíocht Faisnéise AD 5 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Riarthóirí An Riarachán Poiblí Eorpach AD 5 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóirí/Rúnaithe Dlí AST 3 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Tionscadail - Nuálaíocht An Eolaíocht agus Taighde AD 10 (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Riarthóir Feidhmchlár TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadail - Eitlíocht / Sármhaitheas Aeir An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Bainistíocht Clár / Oifigeach Tionscadail - Talamh An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Ullmhúcháin Creidiúnaithe Slándála An Riarachán Poiblí Eorpach AD 8 Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) Prág (Poblacht na Seice)
Ceannaire Foirne An Riarachán Poiblí Eorpach AST 1 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Comhordaitheoir rialaithe inmhéanach An Riarachán Poiblí Eorpach AD 5 (CINEA) An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Beartais An Riarachán Poiblí Eorpach AD 7 An tÚdarás Eorpach Saothair an Bhratasláiv (an tSlóvaic)
Riarthóir Teanga Dlí AD 7 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Cúntóir um ábhar ar an ngréasán agus um bainistiú teagmhálaithe Cumarsáid AST 3 (CEDEFOP) An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna Thessaloniki (an Ghréig)
Stiúrthóir ar Roinn na Faireachlainne (M/F) An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 (EUIPO) Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh Alicante (An Spáinn)
Ceann na Rannóige um Anailís Straitéiseach (RAU) An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 FRONTEX An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta Vársá (an Pholainn)
Ceann na Rannóige um Anailís Tríú Tír (RAU) An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 FRONTEX An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta Vársá (an Pholainn)
Saineolaí um Oiliúint sa tSláinte Phoiblí An Eolaíocht agus Taighde AD 5 (ECDC) an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú Stócólm na Sualainne
Ceann Mhol Monatóireachta na Rannóige (FSC) An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 FRONTEX An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta Vársá (an Pholainn)
Executive Director An Eolaíocht agus Taighde AD 14 An Comhghnóthas um Hidrigin Ghlan An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach cosanta sonraí Dlí AD 8 Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA) Vailete Mhálta
Ceann na Rannóige Dlíthíochta agus Gearán Dlí AD 8 Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA) Vailete Mhálta
Oifigeach tionscadal An Riarachán Poiblí Eorpach AD 5 (ERA) Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh Valenciennes na Fraince
Legal Officer Dlí AD 5 (EU-LISA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais Taillinn (an Eastóin)
Ardrúnaí Dlí N/A Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Speisialtóir Cumarsáide Cumarsáid AD 6 (EUIPO) Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh Alicante (An Spáinn)
Rúnaí / Cléireach Foireann tacaíochta AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Lucsamburg (Lucsamburg)
Ceann an Aonaid um Sheirbhísí Dlí Dlí AD 10 (ÚEÁPC) An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde Frankfurt (an Ghearmáin)
Oifigeach Tionscadail / Comhordú Cláir An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóirí/Rúnaithe Dlí AST 3 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Legal Officer Dlí N/A Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg) no deadline for application
Saineolaí náisiúnta ar iasacht
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach maoirseachta Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh N/A (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach Páras (an Fhrainc)

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairmréim san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos is féidir leat roinnt deiseanna gairme a bhrabhsáil le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO ina measc: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus Nósanna Imeachta ‘Cast buan’.

Féadfaidh tú deiseanna gairme éagsúla a chuardach trí úsáid a bhaint as an ‘inneall cuardaigh’ ar thaobh na láimhe deise den leathanach gréasáin seo chun teacht ar ghairm bheatha duit féin san Aontas Eorpach!

Féach go bhfaighidh tú rogha de dheiseanna fostaíochta reatha faoi ‘fholúntais phoist’ thíos. Chun liosta iomlán d’fholúntais shonracha a fháil, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar leathanaigh post institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.