Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairmréim san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos is féidir leat roinnt deiseanna gairme a bhrabhsáil le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO ina measc: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus Nósanna Imeachta ‘Cast buan’.

Féadfaidh tú deiseanna gairme éagsúla a chuardach trí úsáid a bhaint as an ‘inneall cuardaigh’ ar thaobh na láimhe deise den leathanach gréasáin seo chun teacht ar ghairm bheatha duit féin san Aontas Eorpach!

Féach go bhfaighidh tú rogha de dheiseanna fostaíochta reatha faoi ‘fholúntais phoist’ thíos. Chun liosta iomlán d’fholúntais shonracha a fháil, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar leathanaigh post institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais.

Job vacancies
Oifigeach buan
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Director An Riarachán Poiblí Eorpach AD 14 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Baill foirne ar conradh
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Oifigeach Beartais An Riarachán Poiblí Eorpach FG IV An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise FG IV An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóir tionscadail An Eolaíocht agus Taighde FG III (EuroCFC) Comhghnóthas Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Teicneolaíochta Faisnéise Teicneolaíocht Faisnéise FG IV (EU-LISA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais Strasbourg (an Fhrainc), Taillinn (an Eastóin)
Oifigeach Tacaíochta do gach Aonad / Roinn Foireann tacaíochta FG IV (EU-LISA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais Strasbourg (an Fhrainc), Taillinn (an Eastóin)
Oifigeach Beartais Caidreamh seachtrach FG IV (CEPOL) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Búdaipeist (an Ungáir)
Scientific Officer - Plant Protection Products Residues An Eolaíocht agus Taighde FG IV (EFSA) An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia Parma (an Iodáil)
Baill foirne shealadacha
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Cúntóir Airgeadais Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh AST 3 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Cúntóirí/Rúnaithe Caidreamh seachtrach AST 3 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh Lucsamburg (Lucsamburg)
Oifigeach Seirbhísí TF Teicneolaíocht Faisnéise AD 7 An Coimisiún Eorpach Lucsamburg (Lucsamburg)
Ceann Aonaid Acmhainní Daonna AD 13 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Oifigeach Tionscadal - Sábháilteacht Long Caidreamh seachtrach AD 5 (EMSA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Liospóin (an Phortaingéil)
Ceann Aonaid - Cumasóirí Criticiúla An Riarachán Poiblí Eorpach AD 12 (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint An Bhruiséil (an Bheilg)
Director An Riarachán Poiblí Eorpach AD 14 An Coimisiún Eorpach An Bhruiséil (an Bheilg)
Ceann na hOifige Bainistíochta Tionscadal agus Cáilíocht An Riarachán Poiblí Eorpach AD 10 Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) Prág (Poblacht na Seice)
Gníomhairí Cláir Taighde An Eolaíocht agus Taighde AD 6 (ERCEA) Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde An Bhruiséil (an Bheilg)
Executive Director An Riarachán Poiblí Eorpach AD 14 (EASA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta Köln (an Ghearmáin)
An Ceann Earnála Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh AD 5 (CEPOL) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí Búdaipeist (an Ungáir)
Corporate Planning and Monitoring Officer An Riarachán Poiblí Eorpach AD 7 (EFSA) An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia Parma (an Iodáil)
Programme Officer An Riarachán Poiblí Eorpach AD 6 (EFSA) An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia Parma (an Iodáil)
Conarthaí de chineálacha eile
Teideal an phoist Domain(s) Grád Institution/Agency Áit(eanna) An spriocdháta d'iarratais
Saineolaí Eolaíoch An Eolaíocht agus Taighde N/A (EFSA) An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia Parma (an Iodáil)

Iarratais atá ar oscailt

An bhfuil gairmréim san Aontas Eorpach á lorg agat?

Anseo thíos is féidir leat roinnt deiseanna gairme a bhrabhsáil le hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh, na próisis roghnúcháin ar fad atá á mbainistiú ag EPSO ina measc: Comórtais le haghaidh Oifigeach buan agus Nósanna Imeachta ‘Cast buan’.

Féadfaidh tú deiseanna gairme éagsúla a chuardach trí úsáid a bhaint as an ‘inneall cuardaigh’ ar thaobh na láimhe deise den leathanach gréasáin seo chun teacht ar ghairm bheatha duit féin san Aontas Eorpach!

Féach go bhfaighidh tú rogha de dheiseanna fostaíochta reatha faoi ‘fholúntais phoist’ thíos. Chun liosta iomlán d’fholúntais shonracha a fháil, ba cheart duit cuairt a thabhairt ar leathanaigh post institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.