Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Saineolaí Beartais

Domain(s)
Eacnamaíocht, Airgeadas agus Staidreamh
An Riarachán Poiblí Eorpach
Uimhir
ICC DF TA 7/2022 RL
Deadline
31/08/2022 - 12:00 (am na Bruiséile)
Áit(eanna): 
Páras (an Fhrainc)

Grád: 
AD 6

Institiúid/Gníomhaireacht
Cineál an chonartha