Skip to main content

Tréimhsí oiliúna

Tugann cláir oiliúna an Aontais deis ar leith do dhaoine blaiseadh a fháil de ghairm san Aontas Eorpach.

Gach bliain, cuireann níos mó ná 2,000 oiliúnaí lena scileanna gairmiúla, leathnaíonn siad a líonra agus cuireann siad an teoiric acadúil i ngníomh trí chláir oiliúna an Aontais. Eagraíonn an chuid is mó d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais tréimhsí oiliúna a mhaireann roinnt míonna de ghnáth.

Tugann tréimhsí oiliúna léargas iontach ar obair an Aontais Eorpaigh agus tá siad ar fáil i raon leathan réimsí amhail dlí na hiomaíochta, acmhainní daonna, beartas comhshaoil, cumarsáid agus go leor réimsí eile nach iad.

Reáchtálann gach institiúid, comhlacht agus gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh a nósanna imeachta roghnúcháin féin le haghaidh tréimhsí oiliúna.

Sa roghchlár anuas thíos, is féidir leat deiseanna oiliúna atá ar fáil a chuardach trí institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí éagsúla an Aontais a roghnú.

Tabhair do d’aire nach bhfuil na cláir oiliúna ar fad atá ar fáil le feiceáil ar an suíomh seo.