Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tá an tréimhse iarratais istigh - an bhliain acadúil 2020/2021

Faoi mar is eol duit b'fhéidir, tá an tréimhse iarratais le haghaidh na bliana acadúla 2020/2021 istigh anois!

Tá scagadh á dhéanamh againn ar na CVanna faoi láthair.

Tosóidh an próiseas roghnúcháin le haghaidh na bliana acadúla 2021/2022 i mí Feabhra/Márta 2021.

Tá an t-eolas ar fad faoin gclár “Ambasadóirí Mac Léinn um Ghairmeacha AE” ar an leathanach gréasáin saincheaptha.

Dáta nuashonraithe
22/06/2022 - 08:57