Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tréimhsí oiliúna an Bhainc Cheannais Eorpaigh d’iarrthóirí atá ar an speictream uathachais

Tá an Banc Ceannais Eorpach (BCE) ag lorg iarrthóirí spreagtha díograiseacha atá ar speictream an uathachais chun bheith páirteach ann mar oiliúnaithe i gceann de na réimsí seo a leanas:

  • Acmhainní daonna
  • Maoirseacht baincéireachta
  • Staidreamh

Tá an tréimhse oiliúna seo, atá oscailte d’iarrthóirí ar speictream an uathachais, ar cheann de na tionscnaimh iomadúla atá ag an BCE chun lucht na sárbhuanna a mhealladh agus chun cur leis an éagsúlacht.

Tá gach eolas ábhartha – na cúraimí, na critéir incháilitheachta, an próiseas iarratais – ar fáil ar leathanach an BCE um thréimhsí oiliúna

Is é an 22 Aibreán 2022 an spriocdháta le hiarratas a dhéanamh.

Dáta nuashonraithe
22/06/2022 - 10:07