Skip to main content

Conas is féidir liom socruithe speisialta a iarraidh le haghaidh na dtrialacha roghnúcháin?

Aon mhíchumas atá ort nó aon riocht sláinte ina bhfuil tú, níor cheart é sin a bheith ina chonstaic romhat le linn an phróisis roghnúcháin.

nós imeachta seanbhunaithe ag EPSO maidir le freastal réasúnta a dhéanamh ar iarrthóirí, bunaithe ar dhea-chleachtas idirnáisiúnta an réimse seo.

Fágann sin gur féidir bacainní agus constaicí, ar siocair dóibh míchumas nó riocht sláinte, a aithint, agus an deis a thabhairt d’iarrthóirí a bhfuil riachtanais shonracha acu a gcumas a léiriú ar comhchéim le hiarrthóirí eile.

 

An bhfuil socruithe speisialta de dhíth ort le haghaidh na dtrialacha roghnúcháin?

Tá tuilleadh eolais inár bhfógrán céim ar chéim faoi conas socruithe speisialta a iarraidh sna trialacha roghnúcháin.

Má bhíonn deacrachtaí agat rochtain a fháil ar an doiciméad seo trí theicneolaíocht chúnta, féach an leagan inrochtana seo.

Féach Treoir nua EPSO maidir le socruithe réasúnta agus gheobhaidh tú eolas chomh maith le leideanna agus seifteanna i dtaca leis an gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh le haghaidh trialacha roghnúcháin EPSO.

Ar an leathanach thíos, is féidir leat féachaint freisin ar ár bhfíseán faoi na socruithe speisialta atá ar fáil.

Tá tuilleadh eolais le fáil ach ríomhphost a chur chuig epso-accessibility@ec.europa.eu

Video file