Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Cé na cineálacha socruithe speisialta is féidir liom a iarraidh?

Ag brath ar an míchumas nó riocht sláinte atá i gceist agus na dúshláin a leanfadh díobh agus tú ag déanamh na dtrialacha, iarrfar ort EPSO a chur ar an eolas maidir leis na cineálacha socruithe a chuideodh leat.

Déanfar gach cás a mheas ina cheann agus ina cheann, agus cuirfear san áireamh do chuid doiciméad tacaíochta mar aon le saineolas EPSO ar fhreastal réasúnta a dhéanamh ar iarrthóirí a bhfuil riachtanais shonracha acu agus trialacha ar bun. Ar an mbonn sin, tairgfear duit na socruithe a bheidh ag dul le gach ceann de na cineálacha trialacha a bheidh le déanamh agat. Tharlódh, dá bhrí sin, nárbh ionann a n-iarrfá agus a bhfaighfeá.

Samplaí de shocruithe féideartha:

  • Inrochtaineacht a chinntiú
  • Breis ama leis na trialacha a dhéanamh
  • Téacsanna méadaithe nó bogearra lenár féidir téacs a mhéadú
  • Asphriontaí as Braille nó méarchlár Braille
  • Soilsiú oiriúnaithe
  • Deasca le hairde inchoigeartaithe
  • Cúnamh aonair agus tuilleadh nach é…

Tá tuilleadh eolais ar fáil i bhforléargas EPSO ar na socruithe a d’fhéadfaí a dhéanamh sna trialacha roghnúcháin.

Tabhair faoi deara nach bhfuil teicneolaíocht chúnta ar fáil ag gach céim den phróiseas roghnúcháin. Tá EPSO ag obair faoi láthair chun feabhas a chur ar a phróisis agus ar a sheirbhísí agus leanfaidh sé d’anailís a dhéanamh ar do chuid riachtanas chun na socruithe riachtanacha a thairiscint duit agus chun go mbeidh tú in ann na trialacha a dhéanamh sna dálaí is fearr is féidir.

NÓTA TÁBHACHTACH: cuirfear san áireamh i soláthar na socruithe riachtanacha cibé acu an in ionaid tástála nó go cianda atá na tástálacha ar leith á ndéanamh.