Skip to main content

Painéil

 

Painéil atá foilsithe:

Pioc painéal ón roghchlár thíos:

Is ar an leathanach seo agus ar leathanaigh ghréasáin na gcomórtas a fhoilsítear gach painéal. Tá sin amhlaidh ó bhí Bealtaine 2018 ann. Ní fhoilsítear a thuilleadh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh iad.

Na painéil ar fad a foilsíodh go dtí Aibreán 2018, níl siad le fáil ar ach arleathanaigh ghréasáin na gcomórtas agus in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

 

Tréimhse bhailíochta shínithe na bpainéal:

Tá síneadh curtha le tréimhse bhailíochta roinnt painéal a tiomsaíodh mar chuid de chomórtais a d'eagraigh EPSO.

Tá faisnéis nuashonraithe i dtaobh na bpainéal sin le fáil anseo. Is féidir go gcuirfear síneadh le tréimhse bhailíochta na bpainéal sin arís amach anseo. Ba cheart breathnú ar an leathanach seo chun an nuacht is déanaí a fháil.

 

Painéil nach mbeidh síneadh á chur lena dtréimhse bhailíochta:

Ós rud é gur cuireadh síneadh roinnt babhtaí roimhe seo le tréimhse bhailíochta cuid de na painéil, tá cinneadh déanta ag an údarás ceapacháin, i gcomhar leis na hinstitiúidí eile ar fad, na painéil sin a dhúnadh.