Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Trialacha EPSO

I gcomórtais nó i bpróisis roghnúcháin EPSO bíonn sraith trialacha dírithe ar inniúlachtaí ginearálta agus sonracha a mheas.

Na Príomhchéimeanna

  • Incháilitheacht – meastóireacht ar chritéir incháilitheachta agus ar na híoscheanglais.
  • Talent Screener – i gcás comórtais do speisialtóirí amháin. San fhoirm iarratais, iarrtar ar iarrthóirí a scileanna gairmiúla, a dtaithí agus a gcáilíochtaí uile a liostú, agus déanfaidh an Bord Roghnúcháin measúnú orthu ina dhiaidh sin.
  • Trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire – trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí agus, i gcás comórtais áirithe do speisialtóirí, trialacha maidir leis na hinniúlachtaí réimse-shonracha. Is gnách go ndéantar feitheoireacht chianda ar na trialacha agus/nó go ndéantar iad i gceann de na hionaid trialacha ar fud an domhain. Ní mór d’iarrthóirí na trialacha a dhéanamh le linn tréimhse áirithe trialacha.
  • Céim an ionaid measúnaithe – an chéim dheiridh de thástáil na n-inniúlachtaí ginearálta agus na n-inniúlachtaí réimse-shonracha. Trí thrialacha éagsúla, déanann comhaltaí an Bhoird Roghnúcháin meastóireacht ar scileanna amhail anailísiú agus réiteach fadhbanna, an chumarsáid, tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán, cáilíocht agus torthaí a sholáthar, agus scileanna eile. Chun inniúlacht a mheas, cuirtear cúig ancaire san áireamh. Eagraítear trialacha an ionaid measúnaithe i bhformáid ar líne (ar bhonn cianda) agus is ar dhátaí éagsúla a dhéantar na trialacha de ghnáth. Tabhair do d’aire go n-úsáidfidh EPSO creat inniúlachtaí nua do chomórtais a fhoilseofar in 2023. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi anseo: Tús phróiseas claochlaithe EPSO | EU Careers (europa.eu)

Dá mba mhian leat tuilleadh eolais a fháil faoi phróisis roghnúcháin EPSO, is féidir leat breathnú freisin ar Trialacha EPSO: Leathanach na míthuiscintí agus na bhfíricí.

Cineálacha trialacha

Anseo thíos tá liosta na dtrialacha gaolmhara agus roinnt ceisteanna samplacha a d’fhéadfaí a chur ar an iarrthóir.