Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Frederic

Tá Frederic i gceannas ar chúrsaí inrochtana do dhaoine atá faoi mhíchumas luaineachta in OIB (an Oifig um Bonneagar agus Lóistíocht sa Bhruiséil). Duine dall is ea Frederic agus tá sé ag obair le hInstitiúidí an Aontais Eorpaigh ó bhí 1998 ann.
D’fhiafraíomar de cén cineál socruithe faoi leith a cuireadh ar fáil dó ina chuid oibre.

“Ríomhaire a bhfuil bogearraí sintéise cainte (JAWS) air agus méarchlár braille. Nuair a tháinig mé i dtosach, thairg Ardstiúrthóireacht an Taighde níos mó dom ná mar a bhí de dhíth orm i ndairíre, rud a chuaigh i gcion orm agus ar mhór an comhartha fáilte é. Is mór a thaitin céadlaethanta na hoibre liom. Dá éis sin, agus mé ag bogadh thart, ní raibh sé chomh furasta céanna, mar sin féin bhí a fhios agam conas an rud a bhí uaim a fháil trí fhoighne a dhéanamh.”

Dar le Frederic, ní bac ar bith míchumas san fhoireann ina bhfuil sé.

“Buntáiste atá sa mhíchumas anseo! Sin mar a chuirim i láthair é, go suáilceach. Ní mian liom a thabhairt le fios go bhfuil gruaim an tsaoil á hiompar ar mo dhroim agam. Agus as siocair go bhfuil madra agam, is mór an cuidiú é, is é an tsonóg é.”