Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Iina L., Oifigeach beartais

picture of Lina

Chuaigh mé leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí mar oifigeach beartais in 2020 chun oibriú ar shaincheisteanna trasearnálacha in obair an Aontais Eorpaigh maidir leis an tsíocháin agus leis an tslándáil. Dírím go háirithe ar na hidirnaisc idir an t-athrú aeráide agus an tslándáil, agus ar an tsláinte, acmhainní nádúrtha agus an imirce i gcomhthéacs an bhainistithe géarchéime i ngníomhaíocht sheachtrach an Aontais. Mar chuid den obair a dhéanaim bím ag forbairt beartais nua agus cleachtais nua, ag dréachtú doiciméad agus nótaí faisnéise agus ag eagrú imeachtaí éagsúla.

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, sin seirbhís taidhleoireachta an Aontais agus is éard atá i gceist leis sin dom féin teagmháil a dhéanamh gach lá le comhpháirtithe ar fud an domhain.

Sula ndeachaigh mé isteach sa ról atá agam faoi láthair, d’oibrigh mé mar phreasoifigeach i bParlaimint na hEorpa agus mar phointe fócasach maidir le cearta an duine i dToscaireacht an Aontais in Iosrael. Ó thaobh mo chúlra acadúil de, tá Máistreacht sna hEolaíochta Sóisialta agus Máistreacht i gCaidrimh Sheachtracha agus Taidhleoireacht an Aontais agam.