Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Johan

Is riarthóir córas i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil é Johan ó bhí 2014 ann. Fuarthas amach in 2004 go raibh uathachas air, ach an té a chuirfeadh aithne air, ní bheadh a fhios sin aige láithreach. D'fhiafraíomar de an bhfeictear dó gur cuid den fhoireann é agus ar chuir a mhíchumas bac air riamh san ionad oibre.

“Measaim gur cuid den fhoireann mé. Is duine oscailte mé agus is maith liom a bheith i gcomhluadar mo chomhghleacaithe. Is minic sinn ag magadh agus ag gáire. Ní heol d’fhormhór mo chomhghleacaithe go bhfuil uathachas orm. Le himeacht na mblianta táim dulta i dtaithí ar mo mhíchumas a cheilt ar dhaoine agus déanta na fírinne, ní rud as an ngnách é iarracht den uathachas a bheith in iompar na ndaoine san earnáil ina bhfuilim ag obair. Seans nach sampla cineálach mé de ghnáthdhuine a bhfuil uathachas air. Creideann an-chuid daoine nach maith le daoine a bhfuil uathachas orthu a bheith i gcomhluadar daoine eile, ach míthuairim is ea é sin i ndáiríre. Is fíor go smaoiníonn daoine a bhfuil uathachas orthu ar dhóigh ar leith; bíonn siad dírithe go mór ar mhionsonraí, mar shampla, agus is minic a bhíonn sé doiligh orthu na teachtaireachtaí óna gcéadfaí a phróiseáil, ach nuair a mhothaíonn siad ar a gcompord, is maith leo go mór comhluadar daoine eile.”

Is mian le Johan iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu a spreagadh le cur isteach ar ghairm leis an Aontas Eorpach agus seo an chomhairle a thugann sé dóibh:

“Áit mhaith le bheith ag obair inti is ea na hinstitiúidí Eorpacha. Tá meon oscailte ag na daoine i leith daoine a bhfuil míchumas orthu. Chomh maith leis sin, cuireadh na foirgnimh in oiriúint do dhaoine i gcathaoireacha rothaí. Caithfidh tú a thaispeáint don choiste roghnúcháin go bhfuil tú ar aon luach nó níos fearr le hiarrthóirí eile nach bhfuil míchumas orthu. Mar sin, bíodh fios do ghnó agat agus bain triall as.”