Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Konstantinos

Tá Konstantinos ag obair san Ard-Stiúrthóireacht um Bonneagar agus Lóistíocht i bParlaimint na hEorpa i Lucsamburg le bliain anuas. In 2006, fuarthas amach go raibh scléaróis iolrach air agus tá maide croise de dhíth anois air chun siúl. Chuireamar ceist air faoin timpeallacht oibre atá aige.

“Is mór an chabhair dom é an cineál timpeallachta ina mbím ag obair – tá comhghleacaithe lácha agam agus tá foirgnimh an ionaid oibre in oiriúint do dhaoine atá faoi mhíchumas. Tá bail sheasmhach ar mo shláinte anois a bhuí leis sin, mura bhfuil feabhas tagtha uirthi fiú. Chomh maith leis sin, na cineálacha tionscadal a mbím ag obair orthu, spreagann siad mé le bheith ag obair níos crua fós. Tá mé an-sásta faoin bhfeabhas atá curtha ar áiseanna Pharlaimint na hEorpa ó thaobh inrochtaineacht do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. Ar an ábhar sin, feictear dom go bhfuil an t-ádh liom go bhfuil an deis agam dea-chleachtais an Aontais Eorpaigh a thaispeáint i dtaobh an mhíchumais.”