Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Ville

Tá Ville ina oifigeach dlí leis an gCoimisiún Eorpach sa Bhruiséil ó 2013 i leith agus tá sé dall ó rugadh é. D’fhiafraíomar de cad é mar a d’éirigh leis sa phróiseas roghnúcháin agus cad é mar a mhothaíonn sé agus é i mbun a chuid oibre sa Choimisiún Eorpach.

“Dar liom go raibh an fhoireann inrochtana an-éifeachtach agus eagraithe go maith. Ó fuair siad an clárú uaim, mhol siad socruithe dom le go mbeinn in ann páirt a ghlacadh sa chéad bhabhta den chomórtas ar bhonn cothrom agus mé i m’iarrthóir dall, agus mheas mé go raibh na socruithe sin an-oiriúnach dom. An dea-chomhar sin a fuair mé uaithi i dtosach, lean sé air ar feadh an chomórtais, céim an Ionaid Measúnaithe san áireamh. Bhí sé ina ábhar iontais agam, agus ina ábhar mór sásaimh, go raibh na doiciméid ar fad, nach mór, ar fáil i bhformáid dhigiteach san ionad oibre. Tá sin amhlaidh toisc go gcláraítear gach comhfhreagras i mbunachar sonraí leictreonach. Dá bhrí sin, mar dhuine a úsáideann léitheoir scáileáin, go praiticiúil caithim fíorbheagán ama ag scanadh doiciméid pháipéir go dtí an ríomhaire, mar a bhí orm a dhéanamh sna poist a bhí agam roimhe seo. Mothaím go bhfuil mé iomlán rannpháirteach a bhuí le meon iontach mo chuid comhghleacaithe agus na gceannairí.”

D’iarrthóirí eile a bhfuil riachtanais speisialta acu agus atá ag déanamh iarratais ar Ghairm leis an Aontas Eorpach, seo an chomhairle a thug Ville dóibh:

“Léirigh a thiomanta atá tú don obair. Má tá míchumas ort, déan iarracht smaoineamh faoi ó thaobh dhearcadh an fhostóra de. Is ceart a bheith réidh le haghaidh ceisteanna faoin ábhar sin agus do mhachnamh a dhéanamh roimh ré i dtaca le réitigh réasúnta le haghaidh riachtanais speisialta a d’fhéadfadh a bheith ann dá bharr i gcomhthéacs an phoist áirithe sin. Foighne ort. Is ceart gach iarratas agus agallamh a ghlacadh mar bheadh deis foghlama ann, fiú amháin mura roghnaíodh thú. Dírigh ar do chuid inniúlachtaí in ionad na riachtanas speisialta féin.”