Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Tréimhsí oiliúna éigeantacha gan phá i gComhairle an Aontais Eorpaigh

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
29/08/2022
An spriocdháta d'iarratais
27/09/2022 12:00
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)

Institiúid/Gníomhaireacht

De réir riachtanais na seirbhíse, is gnách go mbíonn obair laethúil oiliúnaí coibhéiseach le hobair na n-oifigeach sóisearach i dtús a ngairmréime ar riarthóirí iad e.g.: cruinnithe a ullmhú agus miontuairiscí a dhréachtú, freastal ar chruinnithe de chuid chomhlachtaí ullmhúcháin Coreper agus na Comhairle, taighde a dhéanamh ar thionscadal áirithe, doiciméid a aistriú nó a thiomsú, tuarascálacha a scríobh. Iarrtar ar na hoiliúnaithe freisin páirt a ghlacadh i gclár staidéir a bhfuil cuairteanna agus comhdhálacha in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg ina gcuid díobh.

Cé atá incháilithe? Is do mhic léinn sa tríú, sa cheathrú nó sa chúigiú bliain de chúrsa ollscoile a chaithfidh tréimhse oiliúna a chur isteach mar chuid dá gcúrsa staidéir atá na tréimhsí oiliúna seo ar fáil.

Fad ama: 2–5 mhí

Pá: Níl. Aisíocaíocht an liúntais taistil. Cárta lacáiste bialainne Ardrúnaíocht na Comhairle. Árachas sláinte/timpiste.

Dátaí tosaigh:

  • An 1 Feabhra (tréimhse iarratas i dtrátha Meán Fómhair/Deireadh Fómhair – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil).
  • An 1 Meán Fómhair (tréimhse iarratas i dtrátha Feabhra/Márta – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil).