Skip to main content
Lógó an Choimisiúin Eorpaigh

Comhairle an Aontais Eorpaigh – Clár Gníomhaíochtaí Dearfacha le haghaidh Oiliúnaithe faoi mhíchumas

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh
29/08/2022
An spriocdháta d'iarratais
27/09/2022 12:00
Áit(eanna): 
An Bhruiséil (an Bheilg)

Institiúid/Gníomhaireacht

De réir riachtanais na seirbhíse, is gnách go mbíonn obair laethúil oiliúnaí ar aon dul le hobair na n-oifigeach sóisearach riaracháin i dtús a ngairmréime, e.g.: cruinnithe a ullmhú agus miontuairiscí a dhréachtú, freastal ar chruinnithe de chuid chomhlachtaí ullmhúcháin Coreper agus na Comhairle, taighde a dhéanamh ar thionscadal áirithe, doiciméid a aistriú nó a thiomsú, tuarascálacha a scríobh. Iarrtar ar na hoiliúnaithe freisin páirt a ghlacadh i gclár staidéir a bhfuil cuairteanna agus comhdhálacha in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg ina gcuid díobh.

Cé atá incháilithe? Is do shaoránaigh den Aontas atá ina gcéimithe nó ina mic léinn sa tríú, sa cheathrú nó sa chúigiú bliain de chúrsa ollscoile agus a bhfuil míchumas aitheanta orthu atá na tréimhsí oiliúna seo ar fáil.

Fad ama: 5 mhí

An tréimhse oiliúna le pá í: Is í. €1,220.78 in aghaidh na míosa, aisíocaíocht liúntais taistil agus cárta lacáiste bialainne ó Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC). Má chuireann oiliúnaí atá faoi mhíchumas údar cuí ar fáil, is féidir go bhfaighidh sé méid forlíontach dar luach suas le leath an deontais oiliúna.

Dátaí tosaigh:

  • 1 Feabhra (is féidir iarratas a dhéanamh i dtrátha Mheán Fómhair/Deireadh Fómhair – seiceáil na dátaí críochnaitheacha ag an am).
  • 1 Meán Fómhair (is féidir iarratas a dhéanamh i dtrátha mhí Feabhra/Márta – seiceáil na dátaí críochnaitheacha ag an am).