Najčešća pitanja

Što slijedi nakon što rezerviram termin za testiranje?

Odmah nakon rezervacije termina Prometric će vam e-poštom poslati potvrdu. Ako je ne dobijete, pogledajte je li u neželjenoj pošti.

Šifra jezika navedena u potvrdi koju dobijete e-poštom za računalne testove s višestrukim izborom odgovora i simulaciju e-sandučića (e-tray) odnosi se na vaš jezik 2, tj. jezik uputa tijekom testiranja. Za studiju slučaja i testove prevođenja ta šifra odnosi se i na dodatne informacije o jeziku testiranja i tipkovnici.

U roku od 48 sati nakon rezervacije termina u vašem EPSO računu pojavit će se i potvrda o rezervaciji. Tu potvrdu trebali biste ispisati te zajedno s identifikacijskim dokumentom ponijeti sa sobom u ispitni centar (vidjeti „Upute za polaganje računalnih testova”).

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne