Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo nasleduje po rezervovaní testov?

Čo nasleduje po rezervovaní testov?

Hneď po rezervácii dostanete e-mail s potvrdením od poskytovateľa Prometric. Ak ste ho nedostali, skontrolujte si filter a priečinok nevyžiadanej pošty.

Kód skúšky uvedený v potvrdzujúcom e-maile pre testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami a simulované vybavovanie elektronickej pošty zodpovedá vášmu druhému jazyku, teda jazyku pokynov v testovacom prostredí. Pre prípadové štúdie, písomný test z odboru a prekladové testy tento kód zodpovedá aj dodatočným informáciám o jazyku testu a klávesnici.

Potvrdenie rezervácie sa nahrá aj do vášho používateľského konta EPSO do 48 hodín od rezervácie. Toto potvrdenie by ste si mali vytlačiť a spolu s dokladom totožnosti ho priniesť do testovacieho centra (pozri otázku „Akými pokynmi sa mám riadiť v súvislosti s účasťou na počítačových testoch?“).

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie