Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και/ή διαμονής;

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και/ή διαμονής;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Την ημέρα της δοκιμασίας στο κέντρο αξιολόγησης θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

  • τα τρία παρακάτω έντυπα (συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα)·
  • αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή του διαβατηρίου σας·
  • ταξιδιωτικά έγγραφα

Τα παρακάτω έγγραφα γίνονται αποδεκτά ως δικαιολογητικά έγγραφα:

  • αεροπλάνο: κάρτα επιβίβασης ή αντίγραφο του εισιτηρίου σας (μόνο το τιμολόγιο δεν αρκεί)
  • τρένο, λεωφορείο, πλοίο: αντίγραφο του εισιτηρίου (μόνο το τιμολόγιο δεν αρκεί)
  • αυτοκίνητο ΙΧ: το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς καυσίμων και/ή πληρωμής διοδίων (το αποδεικτικό πληρωμής πρέπει να έχει ημερομηνία το πολύ 2 ημερών πριν από την ημερομηνία εξέτασης του υποψηφίου στο κέντρο αξιολόγησης και να αφορά διαδρομή που οδηγεί στο εν λόγω κέντρο).

Αν δεν υποβάλετε αυτά τα έγγραφα, η αίτησή σας θα απορριφθεί.

  • ο λογαριασμός ξενοδοχείου, αν δικαιούστε συνεισφορά στα έξοδα διαμονής (βλ. ενότητα 6 των κανόνων).

Εάν δεν έχετε ακόμη όλα αυτά τα έγγραφα την ημέρα των δοκιμασιών, μπορείτε να στείλετε τον πλήρη φάκελό σας ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αν το εξεταστικό σας κέντρο είναι στις Βρυξέλλες

EPSO Reimbursement candidates
C25 – 7/104
Avenue de Cortenbergh 25
1049 Brussels
Belgium

ή

Αν το εξεταστικό σας κέντρο είναι στο Λουξεμβούργο

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Η διεύθυνση στον λογαριασμό σας EPSO πρέπει να είναι η επίσημη διεύθυνση κατοικίας κατά το χρονικό διάστημα της διαδικασίας επιλογής. Σας συνιστούμε να κρατάτε αντίγραφα όλων των εγγράφων.

Αν συμμετέχετε σε δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης μπορείτε, εφόσον το δικαιούστε, να ζητήσετε συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού, αλλά όχι επιστροφή όλων των σχετικών πραγματικών εξόδων (άρθρο 2). Επίσης, όσον αφορά τα έξοδα διαμονής, προβλέπεται συνεισφορά μόνο αν οι διάφορες δοκιμασίες στο κέντρο αξιολόγησης διεξάγονται επί δύο συνεχόμενες ημέρες ή αν απέχουν μεταξύ τους το πολύ τρεις ημέρες (άρθρο 6). Δεν θα λάβετε συνεισφορά στα έξοδα διαμονής για τη νύχτα πριν από τη δοκιμασία, ή τη νύχτα που ακολουθεί μετά τη δοκιμασία στο κέντρο αξιολόγησης, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:

  • Κανόνες σχετικά με τη συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και διαμονής για άτομα τα οποία καλούνται σε δοκιμασίες που διοργανώνονται ως μέρος ενός διαγωνισμού ή μιας διαδικασίας επιλογής, ή σε συνέντευξη ή σε ιατρικές εξετάσεις (ισχύουν για διαδικασίες επιλογής που έχουν δημοσιευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2018)
  • Κανόνες σχετικά με τη συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε δοκιμασίες κατά τη διάρκεια διαδικασίας επιλογής που έχει διοργανωθεί από την EPSO (κέντρο αξιολόγησης, γραπτές, πρακτικές ή/και προφορικές διαδικασίες) (ισχύουν για διαδικασίες επιλογής που έχουν δημοσιευτεί από την 1η Ιουνίου 2015): αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Προσοχή: Σας επισημαίνουμε ότι έχετε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία της δοκιμασίας για να στείλετε πλήρη αίτηση για συνεισφορά στα έξοδα ταξιδιού/διαμονής.

 

Σημαντικά έγγραφα:

- Έντυπο αίτησης για συνεισφορά στα έξοδα

- Έντυπο «Νομική οντότητα» : επιλέξτε «Φυσικό πρόσωπο»

- Έντυπο οικονομικών στοιχείων:

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι