Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Kako mogu zatražiti naknadu putnih troškova i/ili troškova boravka?

Kako mogu zatražiti naknadu putnih troškova i/ili troškova boravka?

Na testiranje u centar za procjenu ponesite:

  • tri obrasca u nastavku, ispunjena i potpisana
  • presliku osobne iskaznice (obostranu, ako je potrebno) ili putovnice
  • dokumentaciju za naknadu troškova.

Za naknadu troškova prihvatljiva je sljedeća dokumentacija:

  • za putovanje zrakoplovom – ukrcajna propusnica ili preslika karte (samo račun nije dovoljan)
  • za putovanje vlakom, autobusom i brodom – preslika karte (samo račun nije dovoljan)
  • za putovanje automobilom – originalni račun za gorivo i/ili karta za naplatu cestarine (dokaz plaćanja mora biti datiran najviše 2 dana prije dana u kojem ste pristupili testiranju u centru za procjenu i mora biti s ceste koja vodi do centra za procjenu).

Ne dostavite li te dokumente, vaš će zahtjev za naknadu putnih troškova biti odbijen.

  • ako imate pravo na naknadu troškova smještaja (vidi odjeljak 6. Pravila) – hotelski račun.

Ako na dan testiranja nemate svu potrebnu popratnu dokumentaciju, kompletan zahtjev možete naknadno poslati poštom na jednu od sljedećih adresa:

– za testiranja u Bruxellesu

EPSO Reimbursement candidates
C-25 7/104
1049 Brussels
Belgium

ili

– za testiranja u Luxembourgu

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adresa iz EPSO računa mora biti adresa vašeg službenog boravišta u trenutku prijave na postupak odabira. Preporučujemo vam da sačuvate preslike svih dostavljenih dokumenata.

Ako ste pozvani na testiranje u centru za procjenu i ispunjavate uvjete, možete zatražiti djelomičnu naknadu putnih troškova, ali ne i naknadu svih stvarno nastalih troškova (članak 2.). Naknada troškova boravka predviđena je samo ako testiranje u centru za procjenu traje dva uzastopna dana ili ako je razmak između testova najviše tri dana (članak 6.). U skladu s pravilima u nastavku nije predviđena naknada troškova noćenja prije ili poslije testiranja u centru za procjenu,:

  • Pravila o financijskim doprinosima za putne troškove i troškove boravka osoba pozvanih na testove organizirane u okviru natječaja ili postupka odabira, na intervju ili na liječnički pregled (odnosi se na postupke odabira objavljene od 1. siječnja 2018.)
  • Pravilnik o doprinosima za putne troškove i troškove boravka kandidata pozvanih na polaganje testova u okviru postupka odabira koji organizira EPSO (centar za procjenu, pismeni, praktični i/ili usmeni testovi) (primjenjuje se na postupke odabira objavljene od 1. lipnja 2015.): engleskifrancuskinjemački

Važno: kompletan zahtjev za naknadu putnih troškova / troškova boravka mora se poslati u roku od tri mjeseca od dana testiranja.

 

Važni dokumenti:

obrazac „Naknada troškova”

obrazac „Pravni subjekt”; odaberite „Fizička osoba”

obrazac „Financijska identifikacija”.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne