Bieži uzdotie jautājumi

Home > Bieži jautājumi > Kā pieprasīt ceļa un/vai uzturēšanās izdevumu kompensāciju?

Kā pieprasīt ceļa un/vai uzturēšanās izdevumu kompensāciju?

Jautājumu kategorijas: 

Kad ieradīsieties vērtēšanas centrā, jums jābūt līdzi šādiem dokumentiem:

  • trīs zemāk minētās veidlapas (aizpildītas un parakstītas);
  • jūsu identifikācijas kartes (attiecīgā gadījumā abu tās pušu) vai pases kopija;
  • ceļošanas dokumenti.

Kā apliecinošus dokumentus pieņems šādus dokumentus:

  • ja atlidojāt ar lidmašīnu — iekāpšanas karte vai jūsu biļetes kopija (ar rēķinu vien nepietiek);
  • ja braucāt ar vilcienu, autobusu, kuģi — biļetes kopija (ar rēķinu vien nepietiek);
  • ja braucāt ar automašīnu — degvielas iegādes kvīts un/vai maksas ceļa izmantošanas kvīts oriģināls (maksājumu apliecinošs dokuments, kas izsniegts ne vairāk kā divas dienas pirms datuma, kurā kandidāts piedalās pārbaudījumā vērtēšanas centrā, un no ceļa, kas ved uz vērtēšanas centru).

Ja šos dokumentus neiesniegsiet, jūsu pieprasījumu noraidīs;

  • viesnīcas rēķins, ja jums ir tiesības uz uzturēšanās izdevumu kompensāciju (sk. noteikumu 6. sadaļu).

Ja pārbaudījumu dienā jums vēl nav visu vajadzīgo dokumentu, visus attiecīgos dokumentus varat nosūtīt pa pastu uz šādu adresi:

Ja testēšanas centrs atrodas Briselē

EPSO Reimbursement candidates
C25 – 7/104
Avenue de Cortenbergh 25
1049 Brussels
Belgium

vai

Ja testēšanas centrs atrodas Luksemburgā

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adresei jūsu EPSO kontā ir jābūt jūsu oficiālās dzīvesvietas adresei atlases procedūras laikā. Iesakām glabāt visu dokumentu kopijas.

Kad kārtojat pārbaudījumus vērtēšanas centrā, varat (ja jums uz to ir tiesības) pieprasīt, lai jums kompensē daļu ceļošanas izdevumu. Taču nevarat prasīt, lai kompensē visus reāli radušos izdevumus (sk. 2. pantu). Turklāt uzturēšanās izdevumu kompensācija ir paredzēta tikai tad, ja vērtēšanas centrā sarīkotie pārbaudījumi notiek divās secīgās dienās vai starp tiem ir ne vairāk kā trīs dienas (6. pants). Jūs nesaņemsiet uzturēšanās izdevumu kompensāciju par iepriekšējo nakti pirms pārbaudījuma vērtēšanas centrā vai par nakti pēc tā (sk. noteikumus zemāk).

  • Noteikumi par ceļošanas un uzturēšanās izdevumu finansiālu kompensāciju personām, kas uzaicinātas kārtot pārbaudījumus konkursa vai atlases procedūrā vai kas uzaicinātas uz interviju vai medicīnisku pārbaudi (attiecas uz atlases procedūrām, kas publicētas kopš 2018. gada 1. janvāra).
  • Noteikumi par ceļošanas un uzturēšanās izdevumu kompensāciju kandidātiem, kas uzaicināti kārtot pārbaudījumus EPSO rīkotā atlases procedūrā (vērtēšanas centrs, rakstveida, praktiski un/vai mutiski testi) (attiecas uz atlases procedūrām, kas izsludinātas kopš 2015. gada 1. jūnija): angļu valodā, franču valodā, vācu valodā.

Svarīgi: ņemiet vērā, ka pēc testa kārtošanas dienas jums ir 3 mēneši laika, lai nosūtītu pilnībā noformētu pieprasījumu kompensēt ceļošanas / uzturēšanās izdevumus.

 

Svarīgi dokumenti

- Kompensācijas pieprasījuma veidlapa

- Tiesību subjekta datu veidlapa: atlasiet “Fiziska persona”

- Finansiālās identifikācijas veidlapa

Vai atbilde noderēja?