Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jak ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży i pobytu?

Jak ubiegać się o częściowy zwrot kosztów podróży i pobytu?

W dniu oceny zintegrowanej należy mieć przy sobie:

  • trzy poniższe formularze (wypełnione i podpisane)
  • kopię dowodu osobistego (obu stron) lub paszportu
  • dokumenty potwierdzające odbycie podróży.

Następujące dokumenty są akceptowane jako dokumenty potwierdzające:

  • samolot: karta pokładowa lub kopia biletu (faktura nie jest wystarczająca);
  • pociąg, autobus, statek: kopia biletu (faktura nie jest wystarczająca);
  • samochód: oryginał rachunku za paliwo lub biletu za przejazd drogą płatną (dowód płatności musi mieć datę nie wcześniej niż 2 dni przed datą udziału kandydata w ocenie zintegrowanej oraz musi pochodzić z drogi prowadzącej do ośrodka oceny)

W razie braku powyższych dokumentów wniosek o zwrot kosztów zostanie odrzucony.

  • rachunek za hotel, jeżeli masz prawo do dofinansowania kosztów zakwaterowania (zob. sekcja 6 regulaminu)

Kandydaci, którzy nie mają wszystkich dokumentów w dniu zdawania testów, mogą przesłać kompletną dokumentację pocztą na adres:

Dla ośrodka egzaminacyjnego w Bruksela:

EPSO Reimbursement candidates
C-25 7/104
1049 Brussels
Belgia

lub

Dla ośrodka egzaminacyjnego w Luksemburg:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adres podany na koncie EPSO musi być oficjalnym adresem zamieszkania kandydata w czasie procedury naboru. Należy zachować kopie wszystkich dokumentów.

Uczestnicy testów oceny zintegrowanej, którzy są do tego uprawnieni, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów podróży, ale nie przysługuje im zwrot wszystkich faktycznie poniesionych kosztów (artykuł 2). Jeśli chodzi o koszty pobytu, dofinansowanie jest przewidziane jedynie w przypadku, gdy różne testy w ramach oceny zintegrowanej odbywają się w ciągu dwóch kolejnych dni lub jeżeli przerwa między nimi wynosi co najwyżej trzy dni (artykuł 6). Nie można otrzymać dofinansowania kosztów zakwaterowania za nocleg przed oceną zintegrowaną lub po ocenie zintegrowanej zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Zasady dotyczące częściowego zwrotu kosztów podróży i pobytu osób zapraszanych na testy przeprowadzane w ramach konkursów lub procedur naboru, na rozmowę kwalifikacyjną lub na badanie lekarskie (stosowane wyłącznie do konkursów i ogłoszeń publikowanych od dnia 1 stycznia 2018 r.)
  • Zasady dotyczące częściowego zwrotu kosztów podróży i pobytu kandydatów zaproszonych do udziału w testach w ramach procedury naboru organizowanej przez EPSO (ocena zintegrowana, egzaminy pisemne, praktyczne lub ustne) (stosowane wyłącznie do konkursów i ogłoszeń opublikowanych od dnia 1 czerwca 2015 r.): w jęz. angielskimw jęz. francuskimw jęz. niemieckim

WażneKompletny wniosek o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu musi zostać wysłany w ciągu 3 miesięcy od daty testu.

 

Ważne dokumenty:

Formularz wniosku o częściowy zwrot kosztów

Formularz danych osoby prawnej (LEF): wybierz wersję dla „osoby fizycznej”

Formularz identyfikacji finansowej (BAF)

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie