ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво представлява въпросникът „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС“?

Какво представлява въпросникът „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС“?

Категории въпроси: 

Преди да кандидатствате за някои процедури за подбор, от вас ще бъде поискано да попълните въпросника „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС“.

Този въпросник ще ви помогне да разберете дали представата ви за работата в институциите на ЕС е правилна. Всяка година EPSO организира редица конкурси, обхващащи различни степени и области. За повечето от тях има голям брой кандидати, като много от тях не успяват да преминат различни етапи от процедурата за подбор. Затова преди да кандидатствате е добре да обмислите внимателно какво представлява работата в институциите на ЕС и до каква степен тя съответства на представите ви за работна среда.

Тези тестове са инструмент за самооценка. Те не са елиминаторни. Резултатите не се регистрират или вземат предвид, ако решите да подадете кандидатура за конкурса.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не