Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είναι το ερωτηματολόγιο «Μια ευρωπαϊκή σταδιοδρομία, μια σταδιοδρομία για μένα»;

Τι είναι το ερωτηματολόγιο «Μια ευρωπαϊκή σταδιοδρομία, μια σταδιοδρομία για μένα»;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Για ορισμένες διαδικασίες επιλογής θα κληθείτε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή σταδιοδρομία, μια σταδιοδρομία για μένα», προτού υποβάλετε αίτηση.

Το ερωτηματολόγιο αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε κατά πόσον έχετε αντιληφθεί σωστά τι σημαίνει να εργάζεται κανείς στα όργανα της ΕΕ. Η EPSO διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά διαγωνισμών που καλύπτουν διάφορους βαθμούς και τομείς. Για τους περισσότερους διαγωνισμούς υπάρχει μεγάλος αριθμός υποψηφίων, πολλοί από τους οποίους θα αποκλειστούν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Συνεπώς, προτού υποβάλει ο ενδιαφερόμενος αίτηση, θα ήταν σκόπιμο να εξετάσει προσεκτικά τι σημαίνει το να εργάζεται κανείς σε όργανο της ΕΕ και αν αυτό ανταποκρίνεται στο πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται το εργασιακό περιβάλλον.

Τα τεστ αυτά αποτελούν ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και δεν συνεπάγονται αποκλεισμό. Τα αποτελέσματα δεν καταχωρούνται ούτε λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι