Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Što je upitnik „Posao u EU-u, moj posao?”?

Što je upitnik „Posao u EU-u, moj posao?”?

Kategorije pitanja: 

U okviru određenih postupaka odabira prije same prijave morat ćete ispuniti upitnik „Posao u EU-u, moj posao?”.

Taj upitnik pomoći će vam da ocijenite imate li pravu predodžbu o radu u institucijama EU-a. EPSO svake godine organizira niz natječaja u raznim razredima i područjima. U većini natječaja javlja se velik broj kandidata, a mnogi u nekoj fazi postupka odabira nisu uspješni. Stoga je prije prijavljivanja korisno pažljivo razmisliti o tome što podrazumijeva rad u institucijama EU-a i u kojoj je mjeri predodžba kandidata o tom radnom okruženju u skladu sa stvarnom situacijom.

Ti testovi služe za samoprocjenu. Oni nisu eliminacijske naravi. Ako odlučite nastaviti s postupkom prijave, rezultati tih testova ne bilježe se niti se uzimaju u obzir.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne