Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czym jest kwestionariusz „Czy kariera w UE to coś dla mnie?”?

Czym jest kwestionariusz „Czy kariera w UE to coś dla mnie?”?

Kategorie pytań: 

W przypadku niektórych procedur selekcji przed wysłaniem zgłoszenia kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza „Czy kariera w UE to coś dla mnie?”.

Kwestionariusz ten ma pomóc kandydatom zrozumieć, czy ich wyobrażenia na temat pracy w instytucjach UE odpowiadają rzeczywistości. Co roku EPSO organizuje szereg konkursów w celu zatrudnienia pracowników na stanowiskach w różnych grupach zaszeregowania i w różnych dziedzinach. Do większości konkursów przystępuje duża liczba kandydatów, z których wielu zostaje wyeliminowanych na różnych etapach procesu naboru. Przed zgłoszeniem się do konkursu warto zatem dowiedzieć się, jak wygląda praca w instytucjach UE i do jakiego stopnia rzeczywistość odpowiada naszym wyobrażeniom.

Kwestionariusz stanowi narzędzie do samooceny. Nie wyklucza on kandydata z procedury rekrutacyjnej. Wyniki nie są rejestrowane ani uwzględniane, w razie gdy kandydat postanowi wysłać swoje zgłoszenie.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie